Yapılan araştırmalar sonucunda gözler için risk oluşturan tehlike nedenlerini darbe, yüksek sıcaklık, tozlar, kimyasallar ve optik radyasyon olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda göz ve yüz korumalarında koruyucu gözlükler ve yüz siperleri; 

Darbelere karşı koruma
Likit sıçramalara, gaz, toz, erimiş metal veya yüksek sıcaklığa karşı koruma
UV ışınları, iyonize edici radyasyon ve elektrik arklarına karşı koruma
Laser ışınlarına karşı koruma
Bilgisayar ortamında (ekranlı araçlar) koruma gibi özellikler içerir.
Göz koruma ekipmanları arasında bulunan koruyucu gözlükler yukarıda belirtilen riskler ve oluşturacağı tehlikeler kapsamında sınıflandırılmış olup, yapılan işte uygun koruma ekipmanının kullanımı büyük önem taşımaktadır. Yeni yayımlanacak olan taslak yönetmelikte ise "Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik" içeriğinde ise göz ve yüz koruyucular ve koruyucu gözlükler şu şekilde sınıflandırılmıştır:

  • Gözlükler

  • Kapalı gözlük (dalgıç tipi gözlük)

  • X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri

  • Yüz sperleri

  • Ark kaynağı maskeleri ve baretleri (elle tutulan maskeler, başa veya koruyucu başlıklara bağlanabilen maskeler)

Burada belirtilmesi gereken önemli konu ise görme, işitme ve solunum organlarımızın yüz bölgesinde bulunması sebebiyle çok çeşitli koruyucu malzemelerinin varlığıdır. Bu malzemeler yardımıyla örneğin, yüz ve göz koruma ile solunum korumanın aynı anda sağlandığı maskeler gibi koruyucu malzemeler vardır. 
Göz koruma malzemelerinde (koruyucu gözlükler) koruyucu lens ve çerçeveden istenen temel özellikler hafif, darbeye dayanıklı, net bir görüntü sağlaması ve uzun ömürlü olmasıdır. Yapılan koruyucu gözlüklerin polikarbonat maddesinden yapılmasının nedeni, kırılgan cam ile karşılaştırıldığında üretiminin daha kolay ve düşük maliyetli olması, darbelere karşı 20 kat daha dayanıklı olmasının yanı sıra 3 kat daha hafif olmalarıdır.